Vyberte váš jazyk

Je poradňou pre deti a mládež s problémovým správaním. Ponúkame komplexné psychologické poradenstvo, psychoterapiu a pomoc v kríze rodinám s neplnoletými deťmi v prípade problémového správania v rodinnom alebo školskom prostredí.

Oblasti na ktoré sa zameriavame:

 • Záškoláctvo
 • Príčiny školského neprospievania
 • Vzťahové problémy, rozvod rodičov
 • Rizikové partie
 • Experimentovanie s návykovými látkami
 • Neurotické prejavy, úzkosti, panické stavy
 • ADHD
 • Poruchy emocionálneho a sociálneho vývinu


Rodičom poskytujeme:

 • Nájsť vhodné výchovné stratégie
 • Riešiť problémové situácie s dieťaťom a adaptovať sa na nové
 • Riešiť konflikty
 • Predchádzať problémovému správaniu
 • Rozvíjať rodičovské zručnosti
 • Zlepšiť rodičovské kompetencie


Deťom a mládeži poskytujeme:

 • Lepšie vychádzať s rodičmi a učiteľmi
 • Pomôcť porozumieť problémom, sebe a okoliu
 • Spracovať a prijať ťažké situácie v rodine


Čo ponúkame:

 1. Psychologické poradenstvo –individuálne aj skupinové, ambulantnou formou deťom, rodičom, ale i ďalším členom rodiny
 2. Psychoterapiu – zameranú na odstránenie prípadne dostanie pod kontrolu obťažujúcich a nepríjemných príznakov s cieľom osobného rastu a zlepšenia kvality života
 3. Neurofeedback– Je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje pozitívne usmerňovanie mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového prístroja, pričom je posilňovaná žiaduca aktivita mozgu a utlmovaná nežiaduca. Pozitívne ovplyvňuje:
  • kondíciu mozgu, školských a pracovných výkonov
  • schopnosti v mentálnej i fyzickej oblasti
  • psychickú odolnosť voči stresu a záťažovým situáciám
  • vytrvalosť, koordináciu, pohotovosť, zníženie reakčného času, zvýšenie presnosti a rýchlosti spracovania informácií, posilnenie pamäti, vôle, motivácie, sebavedomia
 4. Pomoc v kríze rodinám s neplnoletými deťmi
 5. Pomoc učiteľom
 6. Psychodiagnostiku a rediagnostiku detí a mládeže
 7. Telefonickú konzultáciu
 8. Krátkodobý, víkendový, resp.1-2 týždňový prázdninový pobyt v liečebno-výchovnom sanatóriu s cieľom získať skúsenosť s režimovým zariadením a nastavenie dieťaťa na dodržiavanie pravidiel


Kde nás nájdete:
Diaľničná cesta 3, 903 01 Senec

Kontakt:
telefón: 0911 813 437
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľom programu je:

 1. Primárna prevencia – ambulantná forma pomoci deťom a mládeži s rizikovým správaním s cieľom predísť umiestneniu dieťaťa do zariadenia
 2. Uľahčenie práce učiteľa
 3. Postpenitenciárna starostlivosť – pomoc dieťaťu/mladistvému po ukončení jeho pobytu v špecializovanom zariadení zaradiť sa a pripraviť rodinu na jeho príchod
 4. Odborná pomoc pri sanácii rodinného prostredia
 5. Zlepšenie rodičovských kompetencií, rozvoj rodičovských zručností

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.