Vyberte váš jazyk

Motto:

Motto:

Mám túžbu smiať sa. Prežiť smútok v slzách. Ísť za slnkom, tam je šťastie. Dlane skladať na zem pred životom chcem. Martin - náš žiak

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.