Vyberte váš jazyk

V školskom roku 2020/21 sme získali od organizácie Unicef titul Škola priateľská k deťom.

Cieľom programu je vytvoriť v našej škole také prostredie, v ktorom sa každý z nás bude cítiť bezpečne, dobre, sebaisto, a do ktorého budeme chodiť s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu, kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Viac informácií na stránke:
https://www.unicef.sk/skoly/128--skola-priatelska-k-detom-2020-2021/

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057 , 0910 660 658

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.