LASTOVIČKAlastovicka


Ide odobrovoľné zoskupenie ľudí, ktorých spoločným záujmom je podpora výchovnej činnosti detí z narušeného rodinného prostredia. Cieľom je vytvoriť lepšie materiálne a technické podmienky a lepšie podmienky pre rozvoj pracovných zručností a spoločenských návykov detí v Súkromnom liečebnovýchovnom sanatóriu v Senci.

Činnost je zameraná hlavne na získavanie finančnej a materiálnej pomoci a na rozvoj detí SLVS hlavne v oblastiach:

  • vzdelávania,
  • výchovy mimo vyučovania,
  • integrácie detí do spoločnosti.

Ak nám chcete pomôcť, prispejte svojimi 2 % z dane, pre aktivity realizované týmto združením. Váš príspevok bude použitý na zlepšenie materiálnych a technických podmienok v SLVS a podporu výchovnovzdelávacích aktivít. 
Ďakujeme.


Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie poukázania sumy do výšky 2% zaplatenej dane - fyzické osoby

Daňovníci-právnické osoby, vyplnia "Vyhlásenie" priamo v daňovom priznaní.

Naša adresa:
LASTOVIČKA
Spoločnosť pre pomoc deťom a mladistvým
Diaľničná 1, 903 01 Senec
tel. č.: 0910 440 440
0910 450 450
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
IČO: 308 69 293
číslo účtu: SK12 0200 0000 0022 1364 4651

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef