Pre koho sme tu

  • Vytlačiť

Sme špeciálne liečebno – výchovné zariadenie, ktoré poskytuje odbornú pomoc chlapcom a mladistvým s poruchami správania, ADD, ADHD syndrómom, poruchami učenia, poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu vo veku od 11 do 18 rokov.

Poskytujeme:


Sme internátne zariadenie s celoročnou prevádzkou, máme kapacitu 72 detí.