• vyučujeme podľa platných učebných osnov pre 1. a 2. stupeń ZŠskola014

  • uplatňujeme individuálny prístup k žiakovi

  • v prípade potreby vypracúvame pre žiaka individuálny vzdelávací program

  • poskytujeme individuálne korekčné sedenia pre žiakov s poruchami učenia

  • zriaďujeme relaxačné prestávky

  • využívame psychológov, špeciálneho a liečebného pedagóga vo výchovno – vzdelávacom procese

  • poskytujeme možnosť získať základné počítačové zručnosti

Plán práce školy na šk.rok

skola012skola008

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0910 440 440

Viac

Unicef

unicef