alza sk

Nadácia ČSOB

Nadácia Volkswagen Slovakia

Mestský úrad Senec

Nadácia pre deti Slovenska

Klub žien

Úsmev ako dar

Národná banka Slovenska

Prvá stavebna sporiteľňa

Slovenský Červený kríž

Bratislavská katolícka charita

MUDr. Haršányova

MUDr. Dolanová

Bratislavský samosprávny kraj

Š. Vrábel- KANAL M.P.S s.r.o.

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0911 399 053

Ambulatná starostlivosť:
0911 813 437

Viac

Unicef

unicef