Unicef – Škola priateľská k deťom

  • Vytlačiť

V školskom roku 2017/18 sme sa zapojili do projektu Škola priateľská k deťom, organizovaného organizáciou Unicef.

Cieľom programu je vytvoriť v našej škole také prostredie, v ktorom sa každý z nás bude cítiť bezpečne, dobre, sebaisto, a do ktorého budeme chodiť s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu, kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

O priebežnom plnení kritérií na získanie titulu Škola priateľská k deťom Vás budeme informovať na našej stránke, v školskom časopise a na nástenke školy.

Viac informácií na stránke:
https://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom