• je zamerané na rozvoj dôležitých návykov a životných zručností pod vedením pedagogických a odborných zamestnancov

  • zabezpečujeme: LVS001

    1. terapeutické aktivity - biofeedback, kraniosakrálna terapia, arteterapia, hippoterapia

    2. krúžky - šikovné ruky, aranžérsky, pestovateľský, komunikácia hrou, gastronomický, stolnotenisový, dopravný, fyzickej zdatnosti, situačné hry, muzikoterapia, sebaovládanie, chovateľský, rybársky, kurz anglického jazyka, jazdecký výcvik, plavecký výcvik, športový

  • súčasťou sú aj rôzne voľnočasové aktivity, napr. športové turnaje, psychosociálne hry, tvorba školského časopisu, výlety a iné.

  • u chlapcov ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku zabezpečujeme pracovný zácvik a pomáhame im zaradiť sa do pracovného procesu

  • súčasťou výchovy sú i pravidelné komunitné stretnutia spojené s hodnotením správania chlapcov 


LVS-Program

Etický kódex zamestnanca

SPRÁVA SLVS SENEC O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠK.ROK 2019-2020

LVS003LVS005 LVS009LVS014

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0910 440 440

Viac

Unicef

unicef