Klinika - diagnosticko terapeutické oddelenie

  • Vytlačiť

Prostredníctvom odborníkov – klinický psychológ, pedagogický psychológ, psychológ pre prácu s rodinou, psychiater, liečebný pedagóg,sociálny pedagóg, sociálny pracovník,  zabezpečujeme:

Každé dieťa má prideleného svojho terapeuta.

 

Formy terapie:klinika018

Individuálna terapia:

Terapeuti:

Skupinová terapia:

 

klinika001

Arteterapia

Hippoterapia

Knihy života

Plán práce kliniky

Rodinná terapia

Rozvoj sociálnych zručností

Výchovné poradenstvo

 

 klinika002klinika005klinika016klinika015