Farma

  • Vytlačiť

FARMA pri SLVS slúži ako:farma003

Na farme sú kone, ovce, kozy, prasiatka, sliepky , mačky, pes.

Zvieratá sú pravidelne veterinárne sledované a ošetrované, a Farma je registrovaná v Štátnom plemenárskom ústave SR Bratislava pod číslom 332579.

Okrem toho má Súhlasné stanovisko s konzumáciou výrobkov z vlastného chovu hospodárskych zvierat vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pod č. RÚVZ/43-14492/2006

 

farma007farma006farma010farma015