FARMA pri SLVS slúži ako:farma003

  • terapeutický nástroj pri korigovaní porúch správania
  • praktické stredisko vzdelávacej aktivity chovateľstvo domácich zvierat – farmárstvo
  • realizáciu voľnočasových a záujmových aktivít detí
  • hippoterapiu

Na farme sú kone, ovce, kozy, prasiatka, sliepky , mačky, pes.

Zvieratá sú pravidelne veterinárne sledované a ošetrované, a Farma je registrovaná v Štátnom plemenárskom ústave SR Bratislava pod číslom 332579.

Okrem toho má Súhlasné stanovisko s konzumáciou výrobkov z vlastného chovu hospodárskych zvierat vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva pod č. RÚVZ/43-14492/2006

 

farma007farma006farma010farma015

ambulancia

Kontakty

Sekretariát riaditeľa: 
0902 969 060

Soc. pracovník: 
0902 969 057

Telefonická linka pomoci:
0910 440 440

Viac

Unicef

unicef