Centrum prevencie, diagnostiky a terapie / CPDaT / pri SLVS Senec

 • Vytlačiť

Je poradňou pre deti a mládež s problémovým správaním. Ponúkame komplexné psychologické poradenstvo, psychoterapiu a pomoc v kríze rodinám s neplnoletými deťmi v prípade problémového správania v rodinnom alebo školskom prostredí.

Oblasti na ktoré sa zameriavame:


Rodičom poskytujeme:

Deťom a mládeži poskytujeme:

Čo ponúkame:
 1. Psychologické poradenstvo –individuálne aj skupinové, ambulantnou formou deťom, rodičom, ale i ďalším členom rodiny
 2. Psychoterapiu – zameranú na odstránenie prípadne dostanie pod kontrolu obťažujúcich a nepríjemných príznakov s cieľom osobného rastu a zlepšenia kvality života
 3. Neurofeedback– Je psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje pozitívne usmerňovanie mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového prístroja, pričom je posilňovaná žiaduca aktivita mozgu a utlmovaná nežiaduca. Pozitívne ovplyvňuje:
  • kondíciu mozgu, školských a pracovných výkonov
  • schopnosti v mentálnej i fyzickej oblasti
  • psychickú odolnosť voči stresu a záťažovým situáciám
  • vytrvalosť, koordináciu, pohotovosť, zníženie reakčného času, zvýšenie presnosti a rýchlosti spracovania informácií, posilnenie pamäti, vôle, motivácie, sebavedomia
 4. Pomoc v kríze rodinám s neplnoletými deťmi
 5. Pomoc učiteľom
 6. Psychodiagnostiku a rediagnostiku detí a mládeže
 7. Telefonickú konzultáciu
 8. Krátkodobý, víkendový, resp.1-2 týždňový prázdninový pobyt v liečebno-výchovnom sanatóriu s cieľom získať skúsenosť s režimovým zariadením a nastavenie dieťaťa na dodržiavanie pravidiel

Kde nás nájdete:
Mýtna 5, 811 07 Bratislava
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Dialničná 1, 903 01 Senec

Kontakt:
telefón: 0910 440 440
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľom programu je:
 1. Primárna prevencia – ambulantná forma pomoci deťom a mládeži s rizikovým správaním s cieľom predísť umiestneniu dieťaťa do zariadenia
 2. Uľahčenie práce učiteľa
 3. Postpenitenciárna starostlivosť – pomoc dieťaťu/mladistvému po ukončení jeho pobytu v špecializovanom zariadení zaradiť sa a pripraviť rodinu na jeho príchod
 4. Odborná pomoc pri sanácii rodinného prostredia
 5. Zlepšenie rodičovských kompetencií, rozvoj rodičovských zručností